تماس با ما

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۲۲۳۱۰۱۰۲۰ ارسال نمایید.

شماره های تماس

خط یک :۰۹۰۱۳۳۸۳۵۷۵

خط دو: ۰۹۱۲۶۵۰۳۲۱۱

خط سه: ۰۹۱۱۸۱۷۳۲۸۱

خط چهار: ۰۹۳۶۱۳۱۵۶۲۰

رایانامه: Info@eedesaz.ir

فرم تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .